Het verschil dat Aflatoun kan maken

Goed onderwijs is de belangrijkste accelerator van positieve ontwikkelingen in de maatschappij, maar als we niet de juiste handvaten bieden aan jonge mensen om zichzelf te ontwikkelen, gaat positieve verandering verloren op plaatsen waar en in tijden wanneer we het, het meest nodig hebben.

Van september 2019 tot februari 2020 heb ik stage gelopen bij Aflatoun International en een partnerorganisatie van Aflatoun International in Oeganda, The Private Education Development Network (PEDN). De eerste twee maanden in Amsterdam heb ik veel geleerd over het werk dat Aflatoun International wereldwijd verzet samen met 300+ partners. Tijdens mijn stage had ik de ruimte om mijn werkzaamheden zelf vorm te geven. Hierdoor heb ik in een korte tijd veel aspecten gezien die komen kijken bij non-profit werk en samengewerkt met veel collega’s in het diverse team van Aflatoun International. Zo heb ik mij met de programma-afdeling beziggehouden met nieuwe nationale onderwijsplannen in landen waar Aflatoun International actief is en kan lobbyen om sociaal en financieel onderwijs op te nemen in het curriculum. Daarnaast heb ik een fondsenvoorstel geschreven voor de IKEA Foundation en meegeholpen met de organisatie van de Global Social & Financial Skills Conference. Deze driedaagse conferentie waar Aflatoun-partners van over de hele wereld samenkomen was tegelijkertijd ook de afsluiting én het hoogtepunt van mijn stage.

In Oeganda bij PEDN heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe de onderwijsmethodes van Aflatoun International worden gecontextualiseerd en geïmplementeerd. De samenwerking met verschillende partners die de context kennen en experts zijn op het gebied van onderwijs, is ontzettend belangrijk om daadwerkelijk positieve impact te maken. Allereerst zijn de drie maanden in Oeganda een belangrijke leerschool voor mij geweest op non-profit vlak maar ook op intercultureel vlak. Hoogtepunten waren een reis naar Kenia om te spreken met nieuwe partners, het ontwikkelen van een bedrijfsplan voor de PEDN Academy (sociale onderneming van PEDN), schoolbezoeken en conferenties maar ook een tweeweekse reis door het land en het bijwonen van een traditionele bruiloft. Tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds regelmatig contact met mijn leidinggevende en bewaar ik mooie herinneringen aan deze drie maanden.

Na vijf maanden stage heb ik kunnen ervaren hoe de Aflatoun-methode een verschil kan maken voor miljoenen kinderen wereldwijd. Het is dan ook goed om te zien dat er hard wordt gewerkt om de onderwijsmethodes te implementeren in Nederland. Sociaal en financieel onderwijs zijn een belangrijke voorwaarde om op eigen benen te staan. Aflatoun International geeft samen met partnersorganisaties, scholen en docenten, de handvaten die nodig zijn voor jonge mensen om positieve verandering teweeg te brengen in hun eigen situatie, hun gemeenschap en daarbuiten.

COVID-19 heeft werk op het gebied van onderwijs op sommige plekken, waaronder Oeganda, jaren teruggeworpen. Tegelijkertijd heeft het blootgelegd dat er nog veel positieve verandering nodig is. Aflatoun International speelt een wereldwijde rol in deze veranderingen. Ook in Nederland kan dit een betekenisvolle bijdrage zijn tegen kansenongelijkheid en voor zelfvertrouwen van jonge mensen.