Nalaten aan Aflatoun

Een goed doel opnemen in uw testament

Steeds meer mensen nemen stichting Aflatoun International op in hun testament. Alle giften, groot én klein, betekenen steun voor ons werk. En het mooie is dat wij geen erfbelasting af hoeven te dragen; het hele bedrag komt ten goede aan onze stichting.

Schenkingen uit nalatenschappen hebben allemaal een eigen verhaal. Wat alle schenkers gemeen hebben, is de wens  dat alle kinderen in hun kracht worden gezet. U bepaalt zelf uw wensen en uw eigen notaris helpt u bij uw keuze en het opstellen van uw testament. Mocht u vragen hebben over hoe u Aflatoun International wenst te begunstigen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen (020-626 2025).

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door u gekozen persoon of goed doel. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat aan Aflatoun International nalaten. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam en betreft een vastgesteld deel van uw nalatenschap. U kunt iedereen tot erfgenaam benoemen, ook Aflatoun. Nadat alle kosten van de erfenis zijn afgetrokken (legaten, boedelkosten en overige schulden), blijft het bedrag dat overblijft voor de erfgenaam.

Mede dankzij nalatenschappen kunnen wij ook in de toekomst kinderen en jongeren empoweren met financiële en sociale educatie.