Sparen is belangrijk!

Sparen is belangrijk! Aflatoun International en Child & Youth Finance International zijn dan ook verbaasd dat het Nibud stopt met deze boodschap en in plaats daarvan hoopt dat wij ongemerkt geld opzij zetten met behulp van de overheid en financiële instellingen.

In het vandaag door het voorlichtingsinstutuut gepubliceerde bericht wordt gesteld dat “de mens is niet gemaakt om te sparen” en zijn we “van nature gericht op het nu en het dagelijks overleven”.

Wereldwijd kunnen we zien dat mensen wel dergelijke verleidingen op de korte termijn kunnen weerstaan om naar iets toe te werken en uiteindelijk voldoening te ervaren.

Deze zelfregulering begint bij kinderen al op vroege leeftijd en daarom zijn Aflatoun International en Child & Youth Finance International overtuigd van het belang en de noodzaak om kinderen van jongs af aan financiële vaardigheden bij te brengen.

Aflatoun International en Child & Youth Finance International hebben aangetoond dat financieel onderwijs wel degelijk een positieve invloed heeft op het spaargedrag van kinderen en dat dit hun gedrag op jonge, maar ook op latere leeftijd beïnvloedt, zeker wanneer kinderen al op jonge leeftijd actief beginnen met sparen.

Door kinderen deze financiële vaardigheden al op jonge leeftijd aan te leren, is overduidelijk te zien dat ze dit meenemen in hun volwassen leven.

Als, zoals Nibud zegt, de volwassen Nederlander moeite heeft met het maken van financiële plannen en het stellen van doelen waar actief voor gespaard moet worden dan is dit juist een extra reden om financiële lessen te integreren in het onderwijs.